اگر قصد باربری اسلامشهر به شهرستان یا حمل اثاثیه منزل از اسلامشهر به شهرستان داریداز خدمات باربری اسلامشهر است و اگر می‌خواهید از قیمت اسباب کشی به شهرستان مطلع شوید کرایه حمل بار و حمل اثاثیه منزل به شهرستان و هزینه باربری از اسلامشهر به شهرستان و کرایه نیسان به شهرستان به شرح زیر است:

خدمات باربری اسلامشهر به شهرستان:

–اسباب کشی با باربری خاور اسلامشهر

– حمل بار از اسلامشهر به شهرستان با نیسان

– حمل بار با وانت از اسلامشهر به شهرستان

– برای قیمت تریلی به شهرستان اینجا کلیک کنید.

باربری اسلامشهر به شهرستان

09125475471

09109918198

02156411438

02156423621

باربری اسلامشهر به شهرستان

جدول هزینه باربری از اسلامشهر به شهرستان

قیمت طبق نرخ مصوب سال 1401

قیمت باربری اسلامشهر بهمقصدوانت نیسانخاور مسقفوانت بار(پیکان)
اسلامشهراراک190045001800
اسلامشهراردبیل290056002300
اسلامشهرارومیه300060002850
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهراصفهان180050001300
اسلامشهراهواز4900100003800
اسلامشهرایلام340090002900
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهربجنورد340059002400
اسلامشهربندر عباس3900100003500
اسلامشهربوشهر370088003200
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهربیرجند320065002900
اسلامشهرتبریز240059002000
اسلامشهرخرم آباد240057002000
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهررشت170053001500
اسلامشهرزاهدان470098004000
اسلامشهرزنجان150049001000
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهرساری180048001500
اسلامشهرسمنان140047001100
اسلامشهرسنندج200048001600
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهرشهرکرد170045001200
اسلامشهرشیراز280050002000
اسلامشهرقزوین130033001000
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهرقم10003500950
اسلامشهرکرج8001000500
اسلامشهرکرمان400070003000
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهرکرمانشاه185044001300
اسلامشهرگرگان190045001500
اسلامشهرمشهد260054002100
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهرهمدان180040001100
اسلامشهریاسوج200059001600
اسلامشهریزد230050002000
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهرنوشهر140053001000
اسلامشهرآمل150050001200
اسلامشهرچالوس150057001000
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهرانزلی180050001200
اسلامشهرسبزوار250054002000
اسلامشهرنیشابور200054001600
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهرعسلویه350098003000
اسلامشهرکیش4300140004000
اسلامشهرقشم4000150003500

تنوع ماشین در باربری اسلامشهر به شهرستان

ارسال انواع ماشین حمل بار از اسلامشهر به شهرستان با خاور و انواع کامیون ها و کامیونت هایی مانند:

تریلر چادر اسلامشهر به شهرستان و ترانزیت اسلامشهر به شهرستان ، اسلامشهر به شهرستان کامیون تک،  کامیون جفت اسلامشهر به شهرستان وکرایه وانت از اسلامشهر به شهرستان و کرایه نیسان اسلامشهر به شهرستان قیمت حمل خرده بار از اسلامشهر به شهرستان و بار نیسان از اسلامشهر به شهرستان در لیستی تهیه و آماده شده تا شما از قیمت های آنها مطلع گردید از خدمات پایانه باربری شهریار است .