اگر قصد باربری اسلامشهر به شهرستان یا حمل اثاثیه منزل از اسلامشهر به شهرستان داریداز خدمات باربری اسلامشهر است و اگر می‌خواهید از قیمت اسباب کشی به شهرستان مطلع شوید کرایه حمل بار و حمل اثاثیه منزل به شهرستان و هزینه باربری از اسلامشهر به شهرستان و کرایه نیسان به شهرستان به شرح زیر است:

خدمات باربری اسلامشهر به شهرستان:

–اسباب کشی با باربری خاور اسلامشهر

– حمل بار از اسلامشهر به شهرستان با نیسان

– حمل بار با وانت از اسلامشهر به شهرستان

– برای قیمت تریلی به شهرستان اینجا کلیک کنید.

باربری اسلامشهر به شهرستان

09125475471

09109918198

02156411438

02156423621

جدول هزینه باربری از اسلامشهر به شهرستان

قیمت طبق نرخ مصوب سال 1401

قیمت باربری اسلامشهر بهمقصدوانت نیسانخاور مسقفوانت بار(پیکان)
اسلامشهراراک160031001500
اسلامشهراردبیل210046001800
اسلامشهرارومیه220052002000
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهراصفهان160035001300
اسلامشهراهواز330060002900
اسلامشهرایلام240050001800
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهربجنورد260050002400
اسلامشهربندر عباس390085003500
اسلامشهربوشهر370070003200
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهربیرجند320062002900
اسلامشهرتبریز240043002000
اسلامشهرخرم آباد240036002000
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهررشت170036001500
اسلامشهرزاهدان470078004000
اسلامشهرزنجان150036001000
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهرساری180038001500
اسلامشهرسمنان140030001100
اسلامشهرسنندج200037001600
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهرشهرکرد170033001200
اسلامشهرشیراز280056002000
اسلامشهرقزوین130020001000
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهرقم10002400950
اسلامشهرکرج8001000500
اسلامشهرکرمان400070003000
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهرکرمانشاه185035001300
اسلامشهرگرگان190040001500
اسلامشهرمشهد260045002100
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهرهمدان180032001100
اسلامشهریاسوج200051001600
اسلامشهریزد230045002000
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهرنوشهر140034001000
اسلامشهرآمل150034001200
اسلامشهرچالوس150036001000
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهرانزلی180038001200
اسلامشهرسبزوار250045002000
اسلامشهرنیشابور200045001600
وانت نیسانخاور مسقفوانت بار
اسلامشهرعسلویه350067003000
اسلامشهرکیش430090004000
اسلامشهرقشم400075003500

تنوع ماشین در باربری اسلامشهر به شهرستان

ارسال انواع ماشین حمل بار از اسلامشهر به شهرستان با خاور و انواع کامیون ها و کامیونت هایی مانند:

تریلر چادر اسلامشهر به شهرستان و ترانزیت اسلامشهر به شهرستان ، اسلامشهر به شهرستان کامیون تک،  کامیون جفت اسلامشهر به شهرستان وکرایه وانت از اسلامشهر به شهرستان و کرایه نیسان اسلامشهر به شهرستان قیمت حمل خرده بار از اسلامشهر به شهرستان و بار نیسان از اسلامشهر به شهرستان در لیستی تهیه و آماده شده تا شما از قیمت های آنها مطلع گردید از خدمات پایانه باربری شهریار است .